088-0185200

info@debewindvoerders.nl

Wat is bewindvoering?

U kunt een periode in uw leven meemaken waarin u niet meer goed voor uw eigen geldzaken kunt zorgen. U heeft bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan in of na een periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De rechter kan voor u een bewindvoerder benoemen die u helpt om al uw geldzaken weer op orde te krijgen. Deze maatregel is vastgesteld in de wet en zorgt ervoor dat er op een verantwoorde en veilige manier een professionele bewindvoerder wordt aangesteld die uw financiën zal beheren.

In de wet is te lezen dat:

“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen die hem als rechthebbende toehoren of zullen toebehoren”.

Bron: rechtspraak.nl

Voor wie is bewindvoering geschikt?

Bewindvoering is bedoeld voor iedereen die niet (meer) zelfstandig zijn financiën kan beheren. Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn zoals een geestelijke en/of een lichamelijke beperking. Ook kan bewindvoering nodig zijn omdat u een problematische schuldensituatie heeft waar u zelf niet meer uitkomt.

De bewindvoerder zal samen met u een plan van aanpak opstellen om de problemen aan te pakken om zo het financieel beheer effectief opstarten.